Oktatás

Modern digitális pedagógia és tanulásmenedzsment rendszerek alkalmazása tanórán

Modern digitális pedagógia és tanulásmenedzsment rendszerek alkalmazása tanórán elnevezésű akkreditált továbbképzési programunkkal elsődleges célunk, hogy a pedagógusok ismerjék meg a 21. századi digitális pedagógia jellegzetességeit, fontosabb módszereit, a digitális eszközökkel támogatott tanórák menedzselésének módját a Classflow rendszerrel.

A képzés során a résztvevők megismerik a tanulásmenedzsment rendszerek jellemzőit, számos ismert rendszer funkcióit és felhasználási lehetőségeit az oktatásban. A továbbképzés nagy hangsúlyt fektet a feladattípusok és értékelési eszközök megismertetésére. A képzés során a résztvevők megismerik a Classflow rendszer tartalomfejlesztő, menedzsment és kommunikációs képességeit, miközben elkészítik saját, digitális eszközökkel támogatott foglalkozás terveiket a hozzájuk tartozó digitális segédanyagokkal.

A továbbképzésre pedagógusi diplomával rendelkező általános- és középiskolai tanárokat, tanítókat, gyógypedagógusokat, kollégiumi nevelőket és fejlesztő pedagógusokat várunk. Jelentkezési feltétel a pedagógusi diploma mellett az ECDL Start szintnek megfelelő felhasználói szintű informatikai ismeretek megléte is.


A továbbképzés összóraszáma 30, amely végén a résztvevő:

A résztvevők a a Classflow rendszerben megterveznek egy saját, 90 perces időbeli terjedelmű (2x45 perces tanóra) foglalkozást az általuk választott tantárgyhoz kapcsolódóan egy szabadon választott témakörben. A foglalkozásnak, mely teljes egészében saját munka, esetleg legálisan használt külső elemekkel, minden segédanyagot és feladatot tartalmaznia kell, amely a tanulók számára szükséges a tanulási célok eléréséhez. Ez azt jelenti, hogy a foglalkozás szerkezete, utasításai és menedzsment részén kívül el kell készíteni a tervezett az esetleges prezentációkat, feladatokat, tesztfeladatokat, értékelőeszközöket.


Értékelési szempontok:

A záródolgozat első változatát meg kell osztani a Classflow rendszerben a tréner által megadott módon a képzés végén. A végleges változat beadási határideje: a képzés zárását követő 7. nap.


Megfelelőségi szintek:


A Pécsi Kodály Zoltán Gimnáziumban 2018. október 24-26. között megtartott képzésünkön az átlagos megelégedettség 4,5 volt. (1-5-ig skálán) 

A résztvevők kiemelten meg voltak elégedve az oktatóink ellenőrzési módszereivel (5 pontszám), a tanfolyam végén pedig a követelményeket teljes mértékben teljesíthetőnek ítélték (5 pontszám) a tanultak alapján. Az oktatóink szaktudását (4,7 pontszám) és az alkalmazott oktatási módszereket (4,6 pontszám) is nagyon pozitívan értékelték. Egyúttal az összes mért szempont szerint elégedetten zárták a tanfolyamot. (kizárólag 4 feletti értékelés)A Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskolában 2018. október 24-26. között megtartott képzésünkön az átlagos megelégedettség 4,5 volt. (1-5-ig skálán)

A résztvevők elsősorban az oktatóink munkájával és szaktudásával (4,9 pontszám) voltak megelégedve, ezt követte szorosan a tanult ismeretek ellenőrzésének módja (4,8 pontszám) és a tanultak alapján a követelmények teljesíthetősége (4,8 pontszám). Egyúttal az összes mért szempont szerint elégedetten zárták a tanfolyamot. (kizárólag 4 feletti értékelés)