Projektmenedzsment és minőségbiztosítás

Projektmenedzsment

Különösen büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt 10 évben valamennyi projektünket sikeresen véghezvittük.  A siker mögött több tényező áll. A RacioNet Zrt. stabil háttere és elkötelezettsége mellett kiemelkedő PM kompetenciákat építettünk ki, amelyeket folyamatosan fejlesztünk. Saját projekt- és programmenedzsment módszertannal rendelkezünk, szakembereink nemzetközileg is elismert projektmenedzsment minősítésekkel rendelkeznek.

A hosszú évek projekt tapasztalatait és az ezek alapján a legjobbnak vélt gyakorlatokat ma már különféle projekt típusokra optimalizált saját PM megoldáscsomagokkal is támogatjuk, amelyek a cégünk által már megvalósított vagy menedzselt projektek gyakorlati oldalára koncentrálnak. Megoldásaink elsősorban informatikai rendszer bevezetési projektek teljes végrehajtási ciklusára vonatkozóan (projektdefiníció, tervezés, megvalósítás, projektzárás) biztosítják a projektvezetés és a projektcsapat munkájának támogatását. Mindezeket a projektek különféle gyakori típusaihoz testre szabva biztosítjuk ügyfeleink számára:
Támogató eszközeink, modulszerű felépítésben az alábbi területeken segítik a projektmunkát:
Értékeink, amelyet mindig szem előtt tartunk projektjeink megvalósítása során:

Projekt Minőségbiztosítás

Az informatikai projektek meglepően nagy arányban sikertelenek. Még gyakrabban előfordul, hogy egy-egy jól sikerült projekt eredményeit a felhasználók nem élik meg közös sikerként. Mi állhat ennek hátterében? Több kutatás eredményei szerint a leggyakoribb hibák a gyenge projektfegyelem, a hatástalan vezetés, az elégtelen kommunikáció, a projekt hatókörének rendezetlensége miatt elburjánzó változtatásmenedzsment, a folyamatszemlélet hiánya vagy a megfelelő előkészítés nélkül meghozott vezetői döntések.

A RacioNet Zrt. projekt minőségbiztosítás szolgáltatásával támogatást nyújt ügyfeleinek, hogy az informatikai projektek végrehajtása során mindezen csapdák elkerülhetőek legyenek. Segíti, hogy a projektek költségkereteken belül, határidőre teljesüljenek, illetve az elkészült eredmények a felhasználók megelégedésére szolgáljanak.

A projekt minőségbiztosítás igénybevétele a projektek során a minőségi szemlélet tudatos érvényesítését eredményezi, amely az alábbi előnyöket biztosíthatja a szervezetek számára:
Egy minőségbiztosító szakértőként történő bevonása mind a belső, mind a külső szolgáltató bevonásával megvalósuló projekt esetében indokolt. A fentiekben felsorolt előnyökön túlmenően többek között az alábbi szempontok érvényesítéséhez is hozzájárul:

Miért a RacioNet? Az eredményes szolgáltatások záloga a korábbi projektek során szerzett tapasztalat. A RacioNet szakértői egyenként is több mint 15-20 éve dolgoznak informatikai projekteken, amelyek között kiemelkedő aránnyal szerepel a különféle iparágakban és különféle informatikai megoldások kapcsán szerzett bevezetési és projektvezetési tapasztalat. Projektmenedzsment és minőségbiztosítás referenciáink között: