IT stratégia szolgáltatások

Informatikai átvilágítás és stratégia

A modern és komplex folyamatokkal bíró szervezetek működtetésében az informatika fontos feladatot lát el. Az informatikára jelentős szerep hárul például a szervezet infrastruktúrájának üzemeltetésében, a back office feladatok ellátásában vagy az üzleti tevékenységek végrehajtásának támogatásában. Éppen ezért nem mindegy, hogy az informatika mennyire hatékonyan képes támogatni az operatív munkavégzést vagy segíteni az üzleti célok megvalósulását. Tapasztalataink szerint a hosszabb ideje berögzült alapokon működő informatika csak részben vagy nehézkesen képes támogatni a szervezetek működését. Éppen ezért fontos, hogy időről-időre megvizsgáljuk, vajon a rendelkezésünkre álló informatikai eszközök, erőforrások és folyamatok számunkra optimálisak-e vagy szükséges azok megváltoztatása, módosítása. Cégünk ennek kezelésében nyújt segítséget a szervezetek informatikai működésének átvilágítása és az informatikai stratégia kidolgozása révén.

Tapasztalatunk szerint az informatika átvilágítására azért kérnek fel külső, független szakértőket, hogy a szervezetek objektív szemszögből kapjanak visszajelzést az IT működéséről. Az átvilágítás célja, hogy a szervezetek vezetői – beleértve az informatikai terület képviselőit is – választ kapjanak arra, melyek az informatika működésének jellemzői, erősségei, gyenge pontjai. Ügyfeleink igényeihez igazodva az átvilágítás keretében cégünk az informatika egy-egy részterületét vizsgálja vagy a teljes IT részletes felmérését végzi. Az átvilágítás eredménye jellemzően egy részletes elemző jelentés, amely „látleletként” az aktuális informatikai működés tüzetes leírását, valamint a rövidtávú korrekciós lépéseket tartalmazó fejlesztési javaslatokat tartalmazza.

Az informatika működtetése akkor lehet sikeres, ha tudjuk, hogy mit is várunk el tőle hosszútávon. Az elvárások, követelmények származhatnak kívülről (jogszabályok, direktívák) vagy belülről (üzleti stratégia, szervezeti célok). Az informatikai stratégia ennek megfelelően arra ad választ, hogy az informatika – illeszkedve a különféle elvárásokhoz – közép és hosszú távon milyen módon („kiszolgáló” vs „innovatív”) és milyen eszközökkel tudja támogatni a szervezeti célok megvalósítását. A RacioNet által elvégzett IT stratégia projektek jellemzően az informatikai átvilágítás eredményére alapozva határozzák meg a szervezetek IT vízióját, IT politikáját, valamint a 3-5 éves ciklusra vonatkozó informatikai stratégiáját.

Folyamatok és szabályozás

Bár a megkérdezettek döntő többsége tisztában van a működést támogató folyamatok szerepének fontosságával, a valóságban számos esetben azzal találkozunk, hogy a szervezetek nem rendelkeznek sem ügyviteli, sem pedig informatikai folyamatleírásokkal. Ezek hiányában nehezen kontrollálható, illetve fejleszthető a szervezet működése.

Az informatikai folyamatok szolgáltatásunk az említett hiányosság kiküszöbölésére jött létre. Szolgáltatásunk keretében felmérjük az informatikai működés főbb folyamatait, majd ezeket alfolyamatokra bontva megvizsgáljuk a tevékenységeket és az azokat kiszolgáló input és output elemeket (erőforrás, informatikai kiszolgáló eszközök, rendszerek). A folyamatok modellezését modern eszközök bevonásával végezzük (pl. ARIS, MEGA). Az aktuális állapot feltérképezése révén lehetőségünk nyílik a folyamatok javítására irányuló intézkedéseket végrehajtani (új folyamatleírások, szabályozók kidolgozása).

Szorosan kapcsolódik az informatikai folyamat és IT átvilágítás szolgáltatásainkhoz az informatikai szabályozás tevékenység is. Ezen szolgáltatás eredménye egy vagy több szabályzat kidolgozása, amely hozzájárul az adott informatikai tevékenység, folyamat szabályszerű végrehajtásának biztosításához.

Informatikai projekt-előkészítés, rendszer-kiválasztás támogatás

Bármennyire furcsának tűnik, de a projektek tényleges végrehajtásának megkezdéséig számos lépést kell sikeresen megtennünk. Egy projekt előkészítési szakaszában alapvetően a következő tényezőkre kell koncentrálnunk:
Informatikai projektjeink sikeres végrehajtásának eredményeként széleskörű tapasztalattal bírunk a fenti kérdések hatékony megválaszolásában. A projektek előkészítésénél munkatársaink „coach” vagy döntés-előkészítő szerepkörben, illetve projekt-indító, szabályozó dokumentumok előállításában (pl. Projektalapító Dokumentum) vesznek részt közreműködőként, ezzel is áthidalva a kritikus lépéseket.

Projektfolyamat szempontból ennek továbbgondolására hoztuk létre rendszer-kiválasztás támogatási szolgáltatásunkat. Ennek keretében a projektcélokra és elvárásokra építve részt veszünk az informatikai rendszer funkcionális és nem funkcionális követelményeinek felmérésében, rögzítésében. Ezen túlmenően kidolgozzuk a rendszer-kiválasztáshoz szükséges beszerzési, pályázati dokumentációt is. A rendszer-kiválasztás folyamatában kiemelten koncentrálunk arra, hogy külső, független szereplőként a piaci trendeknek megfelelő, modern, de a szervezet elképzeléseihez leginkább illeszkedő megoldás, illetve a legalkalmasabb szállító, ajánlat kerüljön kiválasztásra.